Firemní společenská odpovědnost

Přijetí odpovědnosti

Ve společnosti Teleflex jsme přesvědčeni, že firemní společenská odpovědnost je nedílnou součástí života podle klíčových hodnot a plnění strategických i obchodních cílů. Firemní společenská odpovědnost zahrnuje nejen naše ambice jako společnosti, ale také praktické způsoby, jak reagovat na měnící se environmentální, sociální a správní normy, a zjišťovat tak a měřit naši udržitelnost a společenský dopad. Závazek k firemní společenské odpovědnosti nám pomáhá budovat důvěru v klíčových zainteresovaných stranách, jako jsou zaměstnanci, pacienti, zákazníci a investoři. Zlepšuje naši schopnost řídit rizika, snižuje náklady a přináší výhody komunitám, ve kterých působíme, protože se neustále snažíme „pomáhat lidem ke zdravějšímu a spokojenějšímu životu“.

Pilíře firemní společenské odpovědnosti tvoří komplexní rámec, který nám pomáhá stanovovat smysluplné a měřitelné cíle a maximalizovat transparentnost i zveřejňování informací ve spojitosti s naším programem firemní společenské odpovědnosti. Zavázali jsme se zajišťovat, aby odpovědnost byla i nadále určujícím faktorem naší správy a řízení společnosti. Udržujeme silnou pracovní etiku ukotvenou v morálnosti a zákonnosti při současném omezování rizik a vyhledáváme a implementujeme ekologicky zodpovědné provozní postupy v souladu s naší vizí Nulových škod. Zaměřujeme se na lidi prostřednictvím profesního rozvoje a zaměstnaneckých programů s důrazem na zdraví, duševní pohodu, začlenění a bezpečnost a zdokonalujeme procesy humanitární pomoci a medicínských grantů, abychom zajistili efektivnější přístup. Rovněž podporujeme a nabízíme příležitosti pro dobrovolníky pomáhající našim místním komunitám.

Níže se můžete podívat, jak se naše činnosti shodují s jednotlivými pilíři firemní společenské odpovědnosti a 13 cíli udržitelného rozvoje OSN.

Pilíř I: Principy etiky a správy a řízení Pilíř II: Planeta a životní prostředí Pilíř III: Lidé a lidská práva Pilíř IV: Prosperita a udržitelné zásobování
 • Správa a řízení společnosti
 • Dodržování předpisů, integrita a etika
 • Obchodní a marketingové postupy
 • IT zabezpečení a ochrana osobních údajů
 • Životní prostředí, zdraví a bezpečnost
 • Odpovědná péče o výrobky
 • Nižší spotřeba materiálů
 • Odpovědná spotřeba a výroba
 • Zpracování odpadů
 • Podpora našich zaměstnanců
 • Rozvoj talentů a výhody
 • Rozmanitost, rovnoprávnost a inkluze
 • Oceňování zaměstnanců
 • Zdraví a bezpečnost zaměstnanců
 • Výzkum, vývoj a inovace
 • Bezpečnost a kvalita výrobků
 • Lékařské vzdělávání
 • Klinický výzkum
 • Dobročinnost
 • Zapojení komunit
 • Normy práce a požadavky na dodavatele
Cíle udržitelného rozvoje OSN
Peace and Justice Logo Clean Water Logo Clean Energy Logo Industry Innovation Logo Responsible Consumption Logo Climate Action Logo Life on Land Logo Good Health Logo Quality Education Logo Gender Equality Logo Work and Economic Growth Logo Reduced Inequalities Logo Sustainable Cities Logo Work and Economic Growth Logo Sustainable Cities Logo Peace and Justice Logo

Řídicí výbor pro firemní společenskou odpovědnost

Karen Boylan, viceprezidentka společnosti, Strategic Projects

Victoria Alff, zástupkyně vedoucí oddělení dodržování předpisů, Severní a Jižní Amerika a Global Interventional Urology

Michelle Fox, viceprezidentka společnosti a hlavní lékařka

Padraig Hegarty, viceprezident, Global QA (výroba)

Cam Hicks, viceprezident společnosti a vedoucí personálního oddělení

John Hsu, viceprezident, Investor Relations

Dan Logue, viceprezident společnosti, generální právní zástupce a tajemník

Justin McMurray, viceprezident, Global Strategic R&D

Danielle O’Brien, vrchní ředitelka, External Reporting

Monika Vikander-Hegarty, viceprezidentka, Global Talent Development & JOIN

James Winters, viceprezident společnosti, Manufacturing & Supply Chain

Jovan Xu, Clinical and Medical Affairs Head, APAC

Zásady, prohlášení a programy