Ureterocutaneostomie katheters

Ureterocutaneostomie katheters

Deze katheters zijn gemaakt van materialen die worden gekarakteriseerd door hun hoge mate van biocompatibiliteit en lage neiging tot incrustatie en ze kunnen dan ook zonder verwonding worden verwijderd om de huidstoma te reinigen zelfs na een lange verblijftijd. Een beschermende schijf op het uiteinde van de stoma zet de katheter vast in de juiste stand en zorgt voor afdichting. 

Meer informatie: Documentenbibliotheek