Doplňující informace

Plášťový zavaděč

Plášťový zavaděč

Vícelumenové přístupové katétry nabízejí snadné zavedení, jsou hladké a odolné proti zalomení, a jsou ideálně vhodné pro akutní infuze o vysokém průtoku a/nebo pro perfuzní aplikace.

Značka ARROW nabízí široký výběr systémů perkutánních zavaděčů pro katétry určené pro pravostrannou katetrizaci, pro zavádění do plicních arterií, zavádění termodilučních katétrů používaných na jednotkách intenzivní péče a pro zavádění diagnostických prostředků při intervenční kardiologii a radiologii. Přestože je patrné směřování k neinvazivnímu nebo minimálně invazivnímu hemodynamickému monitorování, stále doporučujeme použít naši hands-off termodiluční metodu, pokud je termodiluce požadována.

Další informace: Knihovna dokumentů