Atomizace Devices

Atomizace Devices

Teleflex nabízí lékařům, anesteziologům Atomization produkty k poskytování anestézie s celou řadou možností podávání léků bez jehly. MAD nosní, jako příklad, je bezpečný a bezbolestný způsob, jak podat léky s rychlou absorpcí přes sliznice do pacientova krevního řečiště bez intravenózní kanyly. 

Další informace: Knihovna dokumentů