Kariéra ve společnosti Teleflex může být velká

Teleflex je nadnárodní společnost specializující se na lékařská zařízení, která vyrábí produkty nepostradatelné při kritické lékařské péči a chirurgii. Stále rosteme díky svým lidem, jejichž talent, charakter a iniciativa činí ze společnosti Teleflex výjimečné pracoviště.

Nadšení lidé a naše kultura dělají z Teleflexu skvělé místo pro práci a růst.

video zpráva od Liam Kelly, prezident a výkonný ředitel

 


Růst, kultura, lidé a kariéra – to jsou přednosti společnosti Teleflex.

RŮST je dědictvím společnosti Teleflex.

Společnost Teleflex je dodavatel lékařských zařízení, jenž se stále výrazněji prosazuje na mezinárodním trhu. Svět potřebuje špičkovou zdravotní péči a lékaři se na naše značky mohou spolehnout.

KULTURA vzkvétá díky společné vizi a společným hodnotám.

Při vstupu na jakékoli pracoviště společnosti Teleflex narazíte na usilovně pracující lidi, kteří jsou však vždy otevření zábavě. Lidé nikdy nezapomínají, že na druhé straně procesu je pacient, což nás motivuje k činnosti a výsledkům.

Naše klíčové hodnoty poskytují rámec, podle něhož si můžete udělat představu o tom, jaké to je u nás pracovat. Tyto koncepce byly vytvořeny během stovek konverzací se zaměstnanci. Slouží jako jednoduchá připomínka způsobu, jakým se chováme k sobě navzájem a ke každému, s kým se v rámci obchodní činnosti setkáme.

Přečtěte si více informací o naší kultuře.

LIDÉ jsou v centru všeho, co děláme.

Lidé jsou srdcem a duší každé společnosti a zaměstnanci společnosti Teleflex jsou prostě nejlepší. Seznamte se s některými z našich zaměstnanců, díky nimž je společnost Teleflex skvělým pracovištěm.

Názory zaměstnanců

Kariéra ve společnosti Teleflex může být dlouhá

Abychom mohli plnit požadavky rostoucího trhu s produkty a službami zdravotní péče, růst našich lidí musí probíhat rychleji než růst obchodu.

Podporujeme kariérní růst prostřednictvím každoročních diskuzích o rozvoji vedených se zaměstnanci, kde určujeme dovednosti a znalosti potřebné k provádění úkolů vyžadujících vyšší odpovědnost.

Program Teleflex Academy nabízí kurzy v učebnách i online, jež zaměstnance připraví na postup. Náročné projekty poskytují cenné zkušenosti, které budují sebedůvěru a rozšiřují znalosti. A co je nejdůležitější – učíme se jeden od druhého.

Atraktivní platy a benefity, náročná práce a talentovaní spolupracovníci, to vše činí ze společnosti Teleflex vynikající místo na budování kariéry.

Řadu dalších informací se dozvíte ve zprávě o výhodách pro zaměstnance společnosti Teleflex.

V Teleflexu dodržujeme jednotný náborová postup,, který zahrnuje osobní pohovor v prostorách společnosti. Neposkytujeme nevyžádané pracovní nabídky. Zaměstnání nenabízíme, aniž bychom nepodstoupili osobní pohovor. Nežádáme o peníze ani nepožadujeme nákup vybavení předem.

Rovné příležitosti: Společnost Teleflex klade maximální důraz na prosazování rovných příležitostí v zaměstnání a děláme vše pro to, aby přitahovala pozornost těch nejlépe kvalifikovaných zaměstnanců, aby si je udržovala a umožňovala jim rozvoj bez ohledu na jejich rasu, pohlaví, barvu pleti, vyznání, sexuální orientaci, národnost, věk, fyzické nebo duševní postižení, občanství, veteránský stav či jakoukoli jinou charakteristiku chráněnou státem nebo místním zákonem. Dali jsme si závazek, že budeme vytvářet pracovní prostředí, kde nebude docházet k diskriminaci a obtěžování a kde se zaměstnanci bude jednáno s respektem a důstojností.