Alice – globální marketing, USA

thumbnail

Alice je produktová manažerka v oddělení globálního marketingu pro obchodní jednotku anesteziologie a velmi ji těší každodenní komunikace s různými lidmi. Vystudovala na škole Duke University, kde získala titul v oboru biologie, a poté měla zájem o práci obchodní povahy ve zdravotnickém průmyslu. Její role ve společnosti Teleflex, kam nastoupila v roce 2013, jí umožňuje spolupracovat s různými kolegy v rámci celé společnosti.

Alice pracuje v oblasti navazujícího marketingu a podílí se na rozvoji nových produktů a dlouhodobé strategie své produktové řady. „Tuto práci mám moc ráda. Pracuji s multifunkčním týmem, provádím průzkum trhu a hovořím s lékaři. Má pracovní náplň je velmi pestrá a každý den je pro mě jiný,“ říká. Je také členkou výboru pro činnosti v Morrisvillu, kde pomáhá stmelovat kolektiv prostřednictvím zábavných společenských akcí. „Při rozhovorech s lidmi ve společnosti Teleflex cítím, že jsem vždy vítána; zdejší kultura je otevřená,“ dodává.

Alice kromě práce v kanceláři tráví svou pracovní dobu na klinikách za účelem výzkumu a školení, kde se setkává s anesteziology a anesteziologickými pracovníky. Lékaři jsou podle ní velmi srdeční a otevření a poskytují jí cenou zpětnou vazbu. „Sdílíme mezi sebou a rozvíjíme různé nápady. Důkladný průzkum trhu hraje ve společnosti Teleflex zásadní roli při vývoji konkurenceschopných produktů, kterým mohou pacienti i lékaři plně důvěřovat.“